rss search

next page next page close

Klachtenregeling en de Wkkgz

Informatieverstrekking Wkkgz voor clienten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mocht dit zo zijn, bespreek deze klacht dan rechtstreeks met mij. Op deze manier kunnen we er samen naar kijken en samen tot een overeenstemming komen.

Mochten we er samen niet uitkomen of vindt u het om welke reden dan ook niet prettig om met mij in gesprek te gaan, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u hier. De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.


next page next page close

Therapie en Begeleiding

Welkom

Compassion
Misschien ben je hier per ongeluk terechtgekomen, misschien uit nieuwsgierigheid, maar ik ga ervan uit dat je op zoek bent naar een therapie of begeleiding die je helpt om je probleem aan te pakken.

Ik ben een ervaren en toegewijd regressie- en reincarnatietherapeut, voor volwassenen en jongeren, die ook met aanvullende technieken en therapievormen werkt.

Per situatie kijken we wat bij jou past of gewenst is.

Zo kan EMDR, een Journey -een Helende Reis- of een Voorouder Regressie veel inzichten en heling geven. Als we dit combineren met regressie therapie gaan we nog een stukje dieper.

Je kunt bij mij bij ook terecht voor alleen een goed gesprek, waarin je je hart kunt luchten over wat er nu speelt en ik met je mee kan kijken.

Je vindt alles op een rij in de menubalk bovenaan de pagina onder Therapie.


next page next page close
thumbnail That Sunny Day zoom
next page next page close

English

Welcome

Boddhi
Maybe you found this site by chance, maybe out of curiosity but in any case I imagine that you are in search of a therapy designed to help you deal with a certain problem.

I am an experienced past life and regression therapist, as well as an interlife regression therapist (known as live between lives regression). Based in the centre of Amsterdam.

We look at the past and present, always with the intention to improve your life in the here and now. Lifecoaching can be a part of the therapy to get you where you want to be.

EMDR is another technique I regularly use, sometimes combined with regression sessions. I am a certified EMDR therapist, trained at the Nederlandse Academie for Psychotherapie.

Here you can read all the information about past life regression, regression therapy and life between lives regression (LBL)

 


next page next page close
thumbnail Documentaires zoom
next page

Klachtenregeling en de Wkkgz

Informatieverstrekking Wkkgz voor clienten Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle...
article post

Therapie en Begeleiding

Welkom Misschien ben je hier per ongeluk terechtgekomen, misschien uit nieuwsgierigheid,...
article post
thumbnail That Sunny Day article post

English

Welcome Maybe you found this site by chance, maybe out of curiosity but in any case I...
article post
thumbnail Documentaires article post