rss search

next page next page close

Klachtenregeling en de Wkkgz

Informatieverstrekking Wkkgz voor clienten

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. Graag leg ik kort uit wat dit betekent.
Het kan voorkomen dat u als cliënt van mijn praktijk een klacht heeft over de geboden zorg. Mocht dit zo zijn, bespreek deze klacht dan rechtstreeks met mij. Op deze manier kunnen we er samen naar kijken en samen tot een overeenstemming komen.

Mochten we er samen niet uitkomen of vindt u het om welke reden dan ook niet prettig om met mij in gesprek te gaan, dan bied ik u aan om gratis gebruik te maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris.

Belangrijker dan de bemiddeling van de klachtenfunctionaris is de inzet, het nemen van verantwoordelijkheden en het vermogen van de zorgaanbieder een klacht op te lossen (met ondersteuning van de klachtenfunctionaris).

Bovendien staat het u vrij – indien de bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet tot het door u gewenste resultaat leidt – u te wenden tot de onafhankelijke en door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder. Met ingang van (startdatum Wkkgz-registratie) 2017 is mijn praktijk bij Quasir/ Zorggeschil aangesloten. De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen de partijen te komen. Meer informatie vindt u via de website van Zorggeschil.
Het klachtenreglement van Quasir, dat als basis voor de klachtenprocedure van mijn praktijk zal gelden vindt u hier. De geschillenregeling van Zorggeschil zal u in de voorkomende gevallen door de onafhankelijke klachtenfunctionaris worden aangereikt.


next page next page close

English

Welcome

Boddhi
Maybe you found this site by chance, maybe out of curiosity but in any case I imagine that you are in search of a therapy designed to help you deal with a certain problem.

I am an experienced past life and regression therapist, as well as an interlife regression therapist (known as live between lives regression). Based in the centre of Amsterdam.

We look at the past and present, always with the intention to improve your life in the here and now. Lifecoaching can be a part of the therapy to get you where you want to be.

EMDR is another technique I regularly use, sometimes combined with regression sessions. I am a certified EMDR therapist, trained at the Nederlandse Academie for Psychotherapie.

Here you can read all the information about past life regression, regression therapy and life between lives regression (LBL)

 


next page next page close

E M D R

EMDR is een kortdurende therapievorm, die volwassenen en kinderen helpt herinneringen aan nare gebeurtenissen te verwerken.
EMDR
Tijdens een EMDR-sessie volg je met je ogen de hand van de therapeut of een lichtje dat van links naar rechts beweegt, of je luistert naar afwisselende kliksignalen van links naar rechts over een koptelefoon.

Die constante afwisseling van de aandacht van de client van links naar rechts is een belangrijk onderdeel van een EMDR sessie. Terwijl dit plaatsvindt vraagt de therapeut je een nare ervaring opnieuw voor de geest te halen.
Herinneringen verliezen zo hun kracht en emotionele lading.

EMDR kun je zien als een soort waakdroom waarin de REM-fase in onze slaap wordt nagebootst. REM betekent Rapid Eye Movement, snelle oogbeweging. Tijdens de REM-slaap dromen we, bewegen onze ogen heel snel, is er grote activiteit tussen het linker- en rechterhersenhelft en worden ervaringen verwerkt.

Het is mogelijk met EMDR een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die het gevolg zijn van één of meer nare ervaringen.

Meer over EMDR lees je hier


Klachtenregeling en de Wkkgz

Informatieverstrekking Wkkgz voor clienten Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle...
article post

English

Welcome Maybe you found this site by chance, maybe out of curiosity but in any case I...
article post

E M D R

EMDR is een kortdurende therapievorm, die volwassenen en kinderen helpt herinneringen...
article post